E-mail: kontakt@zbadajkleszcza.pl

Telefon: +48 71 757 54 64 (od 8:00 do 18:00)

Blumed sp. z o.o.
ul. Klecińska 125
54-427 Wrocław
Nr REGON: 362785414

Nr księgi w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą: 000000193535

Formularz kontaktowy